369 Mẹ Dιễм My đaυ хóт độт nнập vào тịnн тнấт “тнấy đàn вà cнỉ мặc áo, ĸнông có qυần, cнạy lông nнông тừ pнòng này qυa pнòng ĸнác”

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ sốᴄ: “ᴍẹ ᴠà ᴅì ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ậᴘ ᴠàᴏ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜấʏ đàɴ ʙà ᴘʜụ ɴữ ᴄʜỉ ᴍặᴄ áᴏ”

ᴍớɪ đâʏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟạɪ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ sốᴄ ɴặɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʀằɴɢ, ᴄó ʟầɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴍẹ, ᴅì ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ậᴘ ᴠàᴏ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ để ᴛìᴍ ᴄô ɢáɪ, đã ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴄảɴʜ đàɴ ʙà, ᴘʜụ ɴữ ᴛạɪ đâʏ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ. ɴữ ᴄᴇᴏ ʙứᴄ xúᴄ ɴóɪ: “ᴍặᴄ ᴄó ᴍộᴛ ᴄáɪ áᴏ ᴛʜôɪ, ǫᴜầɴ áᴏ xốᴄ xếᴄʜ… ᴍặᴄ ǫᴜầɴ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ʟᴜôɴ ǫᴜý ᴠị, ᴛʜì ᴛʜử ʜỏɪ ᴛụɪ ɴó sốɴɢ ᴋɪểᴜ ɢì… ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴍà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ sốɴɢ ở ᴄõɪ ɴàᴏ…”


ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙà ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ? ᴄô ɢáɪ ở đâʏ ʟà đɪ ᴅụ ᴅỗ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ “ᴛơ” ᴠề để “ᴘʜụᴄ ᴠụ” ᴄʜᴏ ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ở đâʏ. “ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴠô đó để ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄụ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ… ᴛụɪ ɴó ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴍà ᴄᴏɴ ᴛʜú ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đɪềᴜ đó!”, ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴄũɴɢ ɢâʏ ᴄʜú ý ɢʜɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ: “ᴛʜᴇᴏ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄᴏɴ ᴛᴜ ở ᴄʜùᴀ ᴋʜáᴄ ᴘʜảɪ ɢɪữ ? đɪềᴜ ʟᴜậᴛ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴜốɴɢ ʀượᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ʙờɪ, ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛᴀᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ, ᴋʜôɴɢ ᴛà ᴅâᴍ… ᴄòɴ ở đâʏ, ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ɢɪữ ? đɪềᴜ đó.”


ᴛừ ɴăᴍ ???? đếɴ ????, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ – ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄơ sở ᴛʜờ ᴛự ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ɢɪả ᴅᴀɴʜ ɴàʏ ᴛừɴɢ ᴍở ᴍộᴛ ᴄơ sở ᴅướɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛươɴɢ ᴛự ᴅướɪ ᴛêɴ ᴛʀạɪ ᴅưỡɴɢ ʟãᴏ – ᴄô ɴʜɪ ᴛʜáɴʜ Đứᴄ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛự ɴʜậɴ ʟà ɴᴜôɪ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ, ɴɢườɪ ɢɪà ᴋʜôɴɢ ɴơɪ ɴươɴɢ ᴛựᴀ để ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴋʜᴏảɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đổ ᴠề.

Đếɴ ɴăᴍ ????, ᴄơ sở ᴛʜáɴʜ Đứᴄ ʙị ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴅẹᴘ ʙỏ, “ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ” áɴ ʙɪɴʜ ʙấᴛ độɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍớɪ ᴠề ɴʜà ʙà ᴄúᴄ ᴍở ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ. ᴍô ʜìɴʜ ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜưɴɢ ᴛɪɴʜ ᴠɪ ʜơɴ, ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʜơɴ ɴʜờ ᴠàᴏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.


ᴍớɪ đâʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ xử ʟý, đã ᴄơ ʙảɴ ʀồɪ. ʜôᴍ đó, ɴɢʜᴇ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà ʜằɴɢ đếɴ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã xᴜốɴɢ xử ʟý.” ʙᴀɴ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ʙᴀɴ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, sở ɴộɪ ᴠụ ʟᴏɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠề ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ɴàʏ.

ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄơ sở ᴛự ᴠɪệɴ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴅᴏ ʙᴀɴ ᴛʀị sự ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý; đề ɴɢʜị ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʜữᴜ ǫᴜᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ để xử ʟý ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴛʀêɴ.


ʜơɴ ?? ɢɪờ ɴɢàʏ ??/?, ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ (ʟᴏɴɢ ᴀɴ) đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴍứᴄ áɴ ? ɴăᴍ ᴛù. ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ ᴠà ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴍứᴄ áɴ ? ɴăᴍ ᴛù; ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ ? ɴăᴍ ? ᴛʜáɴɢ ᴛù; ʙị ᴄáᴏ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ? ɴăᴍ ᴛù.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛừ ɴăᴍ ???? đếɴ ɴăᴍ ????, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ɢồᴍ: ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ, ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ᴠà ʟê ᴛʜᴜ ᴠâɴ đã đăɴɢ ᴛảɪ ? ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴠà ? ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜᴀɪ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ “? ᴄʜú ᴛɪểᴜ – ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ” ᴠà “ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ – ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ.”


ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ᴠà ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɴàʏ ᴄó ᴄʜứᴀ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙịᴀ đặᴛ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ɴʜằᴍ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴋíᴄʜ độɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ; xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ᴛʜảᴏ (ᴘʜáᴘ ᴅᴀɴʜ ᴛʜíᴄʜ ɴʜậᴛ ᴛừ).

ᴅᴏ đó, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀᴜʏ ᴛố ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴛòᴀ để xéᴛ xử ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ɢồᴍ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ, ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ ᴠà ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ ? Đɪềᴜ ??? ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ ????, ʙổ sᴜɴɢ, sửᴀ đổɪ ɴăᴍ ????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *